மக்களுக்காக கமல் வீடு அர்ப்பணிப்பு!         லொஸ்லியாவின் மூன்றாவது திரைப்படம்!         கவின் இப்போதும் மாறவில்லை!         என்கிட்டே அதிகமாவே இருக்கு..!         சூடு பிடிக்கப்போகும் பிக்பாஸ் 4!         தொடரும் லொஸ்லியா கவின் காதல்!        
Home      Videos      Video Songs      Hiphop Tamizha - New Official Music Video

  Hiphop Tamizha - New Official Music Video

Watch Hiphop Tamizha - New Official Music Video.

Musician Credits: Singers : Hiphop Tamizha, Anthony Daasan Lyrics : Hiphop Tamizha Backing Vocals : Vishnu Priya, Barghavi Sridhar, Georgina Mathew, Keshav, Balaji Sri, Praveen Guitars : Joseph Vijay Nadaswaram : Balasubramani D Indian & Global Percussions : Krishna Kishor Veenai : Haritha MP Background Score Programming : FazilSha Addition Programming : Kaushik Krish Additional Trailer Programming : Arun Raj Hiphop Tamizha Sound Engineer : Aravindhan Karthik, Dhivakar K Recorded at Seed Studios, Tapas Studios & Hiphop Tamizha Studios, Chennai.

Latest Hiphop Tamizha

Related Video Songs