பொள்ளச்சி இளைஞர்களுடன் லாஸ்லியா!!         மாமன் மருமகன் திரைப்பட வசூல்!!         பாவம் ரஜினியின் தர்பார்!         டிடியை கட்டித்தழுவி செய்த செயல்!        
Home      Movies Running       Pattas

  Pattas

   
   

Pattas Movie in Coimbatore, Theatres, Show Timings, Online bookings, rates, movie release, more details at 123 Coimbatore.

Pattas

Tamil    15 Jan 2020    2D

Genre
: Comedy, Drama, Romance
Cast
: Dhanush, Sneha Prasanna
Directed By
: RS Durai Senthilkumar
Produced By
: Sendhil Thyagarajan
Photography
: Om Prakash
Music By
: Mervin Solomon Vivek Siva
Edited By
: Prakash Mabbu
Production Company
: Sathya Jyothi Films
  
INOX: Prozone Mall

- Tamil     2D

Screen 3  - Dolby-Atmos
08:40 AM Book Tickets at
INOX: Prozone Mall

- Tamil     2D

Screen 4  - Dolby-Atmos
12:25 PM 03:35 PM 06:50 PM 10:05 PM Book Tickets at
INOX: Prozone Mall

- Tamil     2D

Screen 7  - Dolby-Atmos
08:50 AM Book Tickets at
INOX: Prozone Mall

- Tamil     2D

Screen 8  - Dolby-Atmos
09:00 AM Book Tickets at
INOX: Prozone Mall

- Tamil     2D

Screen 9  - Dolby-Atmos
12:10 PM 03:55 PM 07:20 PM 10:45 PM Book Tickets at
SPI The Cinemas

- Tamil     2D

Screen 1  - Dolby-Atmos, RDX
08:50 AM Book Tickets at
SPI The Cinemas

- Tamil     2D

Screen 2  - Dolby-Atmos, RDX
03:50 PM Book Tickets at
SPI The Cinemas

- Tamil     2D

Screen 3  - RDX
12:50 PM Book Tickets at
SPI The Cinemas

- Tamil     2D

Screen 5  - Dolby-Atmos, RDX
09:00 AM 11:50 AM 03:10 PM 06:40 PM 10:10 PM Book Tickets at
Fun Cinemas

- Tamil     2D

Screen 1  - Dolby-Atmos
09:20 PM Book Tickets at
Fun Cinemas

- Tamil     2D

Screen 2  - Dolby-Atmos
10:10 AM 01:05 PM 04:10 PM 07:20 PM 10:20 PM Book Tickets at
Fun Cinemas

- Tamil     2D

Screen 4  - Dolby-Atmos
09:00 AM 03:10 PM Book Tickets at
KG Cinemas

- Tamil     2D

Screen 1  - Dolby-Atmos, 4K
09:45 AM 10:45 PM Book Tickets at
KG Cinemas

- Tamil     2D

Screen 2  - 4K
10:00 AM 01:00 PM 04:00 PM 07:00 PM 10:30 PM Book Tickets at
Karpagam Cinemas

- Tamil     2D

Yamuna - Screen 2  - Dolby-Atmos, 4K
10:30 AM 01:30 PM 04:30 PM 07:30 PM 10:30 PM Book Tickets at
Karpagam Cinemas

- Tamil     2D

Kaveri - Screen 3
10:45 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:15 PM Book Tickets at
Senthil Kumaran Theatres

- Tamil     2D

Kumaran
10:55 AM 02:25 PM 06:25 PM 10:10 PM Book Tickets at
Shanthi Saradha Theatre

- Tamil     2D

Sharadha
09:30 AM 12:30 PM 03:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Maharaja Cinemas

- Tamil     2D

Screen 1  -
10:00 AM 12:40 PM 03:50 PM Book Tickets at
Maharaja Cinemas

- Tamil     2D

Screen 3
01:10 PM 04:00 PM 07:00 PM 10:10 PM Book Tickets at
Maharaja Cinemas

- Tamil     2D

Screen 5  -
10:00 AM Book Tickets at
Sri Sakthivelan Theatre

- Tamil     2D

Sri Sakthivelan
02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Sarvam Cinemas

- Tamil     2D

Sarvam
10:30 AM 02:15 PM 06:15 PM 10:00 PM Book Tickets at
SPI The Cinemas

- Tamil     2D

Screen 2  - Dolby-Atmos, RDX
03:50 PM Book Tickets at
SPI The Cinemas

- Tamil     2D

Screen 5  - Dolby-Atmos, RDX
11:50 AM 03:10 PM 06:40 PM 10:10 PM Book Tickets at
KG Cinemas

- Tamil     2D

Screen 2  - 4K
10:00 AM 01:00 PM 04:00 PM 07:00 PM 10:30 PM Book Tickets at
Karpagam Cinemas

- Tamil     2D

Yamuna - Screen 2  - Dolby-Atmos, 4K
10:30 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Karpagam Cinemas

- Tamil     2D

Kaveri - Screen 3
10:45 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:15 PM Book Tickets at
Sri Sakthivelan Theatre

- Tamil     2D

Sri Sakthivelan
02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Karpagam Cinemas

- Tamil     2D

Yamuna - Screen 2  - Dolby-Atmos, 4K
10:30 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Karpagam Cinemas

- Tamil     2D

Kaveri - Screen 3
10:45 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:15 PM Book Tickets at
Shanthi Saradha Theatre

- Tamil     2D

Sharadha
10:30 AM 02:15 PM 06:00 PM 10:00 PM Book Tickets at
Sri Sakthivelan Theatre

- Tamil     2D

Sri Sakthivelan
02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Karpagam Cinemas

- Tamil     2D

Yamuna - Screen 2  - Dolby-Atmos, 4K
10:30 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Karpagam Cinemas

- Tamil     2D

Kaveri - Screen 3
10:45 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:15 PM Book Tickets at
Sri Sakthivelan Theatre

- Tamil     2D

Sri Sakthivelan
02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Sri Sakthivelan Theatre

- Tamil     2D

Sri Sakthivelan
02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
 
 

Latest Updates News