பொள்ளச்சி இளைஞர்களுடன் லாஸ்லியா!!         மாமன் மருமகன் திரைப்பட வசூல்!!         பாவம் ரஜினியின் தர்பார்!         டிடியை கட்டித்தழுவி செய்த செயல்!        
Home      Movies Running       Darbar

  Darbar

   
   

Darbar Movie in Coimbatore, Theatres, Show Timings, Online bookings, rates, movie release, more details at 123 Coimbatore.

Darbar

Tamil    09 Jan 2020    U/A    2D

Genre
: Drama
Cast
: Nayanthara Kurian, Rajinikanth
Directed By
: AR Murugadoss
Produced By
: Allirajah Subaskaran
Written By
: AR Murugadoss
Playback Singer
: SP Balasubramaniam
Photography
: Santhosh Sivan
Music By
: Anirudh Ravichander
Edited By
: A Sreekar Prasad
Production Company
: Lyca Productions
Distributed By
: Sun TV
Music Label
: DiVO
  
INOX: Prozone Mall

- Tamil     2D

Screen 2  - Dolby-Atmos
06:25 PM Book Tickets at
INOX: Prozone Mall

- Tamil     2D

Screen 3  - Dolby-Atmos
11:40 AM 03:15 PM 06:45 PM 10:15 PM Book Tickets at
INOX: Prozone Mall

- Tamil     2D

Screen 4  - Dolby-Atmos
09:10 AM Book Tickets at
INOX: Prozone Mall

- Tamil     2D

Screen 5  - Dolby-Atmos
03:50 PM Book Tickets at
INOX: Prozone Mall

- Tamil     2D

Screen 6  - Dolby-Atmos
12:40 PM Book Tickets at
INOX: Prozone Mall

- Tamil     2D

Screen 8  - Dolby-Atmos
12:05 PM 03:35 PM 07:05 PM 10:50 PM Book Tickets at
INOX: Prozone Mall

- Tamil     2D

Screen 9  - Dolby-Atmos
08:55 AM Book Tickets at
SPI The Cinemas

- Tamil     2D

Screen 1  - Dolby-Atmos, RDX
11:55 AM 03:20 PM 06:50 PM 10:20 PM Book Tickets at
SPI The Cinemas

- Tamil     2D

Screen 3  - RDX
09:30 AM Book Tickets at
SPI The Cinemas

- Tamil     2D

Screen 6  - Dolby-Atmos, RDX
08:40 AM 12:00 PM 03:30 PM 07:00 PM 10:35 PM Book Tickets at
Fun Cinemas

- Tamil     2D

Screen 3  - Dolby-Atmos
09:15 AM 12:20 PM 03:35 PM 06:50 PM 10:15 PM Book Tickets at
Fun Cinemas

- Tamil     2D

Screen 4  - Dolby-Atmos
11:50 AM 06:10 PM 09:30 PM Book Tickets at
KG Cinemas

- Tamil     2D

Screen 1  - Dolby-Atmos, 4K
12:40 PM 03:50 PM 07:00 PM Book Tickets at
KG Cinemas

- Tamil     2D

Screen 3  - Dolby-Atmos, 4K
09:00 AM 12:10 PM 03:35 PM 07:10 PM 10:45 PM Book Tickets at
KG Cinemas

- Tamil     2D

Screen 4  - Dolby-Atmos, 4K
10:00 PM Book Tickets at
Karpagam Cinemas

- Tamil     2D

Ganga - Screen 1  - Dolby-Atmos, 4K
10:00 AM 01:10 PM 04:20 PM 07:40 PM 10:55 PM Book Tickets at
Senthil Kumaran Theatres

- Tamil     2D

Senthil
10:25 AM 01:55 PM 05:55 PM 09:40 PM Book Tickets at
Shanthi Saradha Theatre

- Tamil     2D

Shanthi  - 4K
10:30 AM 02:15 PM 06:00 PM 10:00 PM Book Tickets at
Carnatic Cinemas

- Tamil     2D

Carnatic
11:00 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:15 PM Book Tickets at
Maharaja Cinemas

- Tamil     2D

Screen 1
07:00 PM 10:10 PM Book Tickets at
Maharaja Cinemas

- Tamil     2D

Screen 3  -
10:00 AM Book Tickets at
Maharaja Cinemas

- Tamil     2D

Screen 5
12:50 PM 04:00 PM 07:10 PM 10:20 PM Book Tickets at
Arasan Cinemas

- Tamil     2D

Arasan  - Dolby-Atmos, 2K
10:15 AM 02:15 PM 06:15 PM 10:00 PM Book Tickets at
Krithika Cinemas

- Tamil     2D

Krithika  - 2K
10:45 AM 02:15 PM 06:00 PM 09:30 PM Book Tickets at
APA Cinemas

- Tamil     2D

APA Cinemas  - Dolby-Atmos
10:45 AM 02:15 PM 06:15 PM 10:00 PM Book Tickets at
Gokulam Cinemas

- Tamil     2D

Gokulam  - 2K
10:30 AM 02:30 PM 06:30 PM 09:50 PM Book Tickets at
SDC Cinemas Kalpana Theatre

- Tamil     2D

Kalpana  - Dolby-Atmos, 2K
10:45 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Sri Balaji Theatre

- Tamil     2D

Sri Balaji
02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Murugan Cinemas

- Tamil     2D

Murugan  - 4K
10:00 AM 01:10 PM 04:20 PM 07:40 PM 10:55 PM Book Tickets at
Sree Meenambika Cinemas

- Tamil     2D

Screen 1
10:30 AM 02:00 PM 06:00 PM 09:30 PM Book Tickets at
SPI The Cinemas

- Tamil     2D

Screen 1  - Dolby-Atmos, RDX
11:55 AM 03:20 PM 06:50 PM 10:20 PM Book Tickets at
SPI The Cinemas

- Tamil     2D

Screen 6  - Dolby-Atmos, RDX
12:00 PM 03:30 PM 07:00 PM 10:35 PM Book Tickets at
Karpagam Cinemas

- Tamil     2D

Ganga - Screen 1  - Dolby-Atmos, 4K
10:30 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Carnatic Cinemas

- Tamil     2D

Carnatic
11:00 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:15 PM Book Tickets at
SDC Cinemas Kalpana Theatre

- Tamil     2D

Kalpana  - Dolby-Atmos, 2K
10:45 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Sri Balaji Theatre

- Tamil     2D

Sri Balaji
02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Sree Meenambika Cinemas

- Tamil     2D

Screen 1
10:30 AM 02:00 PM 06:00 PM 09:30 PM Book Tickets at
Karpagam Cinemas

- Tamil     2D

Ganga - Screen 1  - Dolby-Atmos, 4K
10:30 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Shanthi Saradha Theatre

- Tamil     2D

Shanthi  - 4K
10:30 AM 02:15 PM 06:00 PM 10:00 PM Book Tickets at
Carnatic Cinemas

- Tamil     2D

Carnatic
11:00 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:15 PM Book Tickets at
Gokulam Cinemas

- Tamil     2D

Gokulam  - 2K
10:30 AM 02:30 PM 06:30 PM 09:50 PM Book Tickets at
SDC Cinemas Kalpana Theatre

- Tamil     2D

Kalpana  - Dolby-Atmos, 2K
10:45 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:15 PM Book Tickets at
Sri Balaji Theatre

- Tamil     2D

Sri Balaji
02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Sree Meenambika Cinemas

- Tamil     2D

Screen 1
10:30 AM 02:00 PM 06:00 PM 09:30 PM Book Tickets at
Karpagam Cinemas

- Tamil     2D

Ganga - Screen 1  - Dolby-Atmos, 4K
10:30 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
SDC Cinemas Kalpana Theatre

- Tamil     2D

Kalpana  - Dolby-Atmos, 2K
10:45 AM 02:30 PM 06:30 PM 10:15 PM Book Tickets at
Sri Balaji Theatre

- Tamil     2D

Sri Balaji
02:30 PM 06:30 PM 10:00 PM Book Tickets at
Sree Meenambika Cinemas

- Tamil     2D

Screen 1
10:30 AM 02:00 PM 06:00 PM 09:30 PM Book Tickets at
Sri Balaji Theatre

- Tamil     2D

Sri Balaji
02:30 PM 06:30 PM 09:30 PM Book Tickets at
Sree Meenambika Cinemas

- Tamil     2D

Screen 1
10:30 AM 02:00 PM 06:00 PM 09:30 PM Book Tickets at
 
 

Latest Updates News