மக்களுக்காக கமல் வீடு அர்ப்பணிப்பு!         லொஸ்லியாவின் மூன்றாவது திரைப்படம்!         கவின் இப்போதும் மாறவில்லை!         என்கிட்டே அதிகமாவே இருக்கு..!         சூடு பிடிக்கப்போகும் பிக்பாஸ் 4!         தொடரும் லொஸ்லியா கவின் காதல்!        
Home     Coimbatore News      Events      IYENGAR INSPIRED ALIGNMENT YOGA- IMMERSION COUSE

IYENGAR INSPIRED ALIGNMENT YOGA- IMMERSION COUSE

   
IYENGAR INSPIRED ALIGNMENT YOGA- IMMERSION COUSE

OVERVIEW The immersion course is to immerse the participant into the essence of Yoga, teaching both its aspects, philosophical as well as practical. each class will a 90 min class focused on iyengar based alignment yoga & relaxation There are thousands of Yoga Asanas, but which of them are the most beneficial for our modern times?  Alignment Yoga which provides a working knowledge to become a self-practitioner. Corrective, rejuvenating / energizing and relaxing / meditative postures are taught. Those students with ailments are given specific therapeutic attention and guidelines. The Course provides a fundamental framework and inspires one to explore deeper within

VENUE

ADIYAR YOGA INSTITUTE, NADAR COLONY, RAMANATHAPURAM, COIMBATORE, INDIA

Related News