மக்களுக்காக கமல் வீடு அர்ப்பணிப்பு!         லொஸ்லியாவின் மூன்றாவது திரைப்படம்!         கவின் இப்போதும் மாறவில்லை!         என்கிட்டே அதிகமாவே இருக்கு..!         சூடு பிடிக்கப்போகும் பிக்பாஸ் 4!         தொடரும் லொஸ்லியா கவின் காதல்!        
Home     Coimbatore News      Events      ICACCS 2019

ICACCS 2019

   
ICACCS 2019

OVERVIEW 2019 International Conference on Advanced Computing & Communication Systems (ICACCS) addresses the rapid strides and technological advancements currently witnessed in the fields of Computer Science, Information Technology, Electrical, Electronics and Communication Engineering. The conference aspires to exhibit the technical excellence of budding technocrats, research scholars, representatives from the academia and industry. This conference aims to bring together the best of globally renowned research professionals.   2019 International Conference on Advanced Computing & Communication Systems (ICACCS) aims at exploring the interface between the industry and real time environment with state-of-the-art techniques. ICACCS 2019 publishes original and timely research papers and survey articles in current areas of energy, smart city, temperature, power and environment related research areas of current importance to readers. Selected papers will be submitted for inclusion to IEEE Xplore   Event Organized by SRI Eshwar College of Engineering, Coimbatore, Tamilnadu, India

VENUE

SRI ESHWAR COLLEGE OF ENGINEERING, COIMBATORE, COIMBATORE, INDIA

Related News