மக்களுக்காக கமல் வீடு அர்ப்பணிப்பு!         லொஸ்லியாவின் மூன்றாவது திரைப்படம்!         கவின் இப்போதும் மாறவில்லை!         என்கிட்டே அதிகமாவே இருக்கு..!         சூடு பிடிக்கப்போகும் பிக்பாஸ் 4!         தொடரும் லொஸ்லியா கவின் காதல்!        
Home     Coimbatore News      Events      Dhruva2k19

Dhruva2k19

   
Dhruva2k19

OVERVIEW Karpagam College of Engineering is organizing a National Level Techno-Cultural-Management Fest "Dhruva 2019" on 14th and 15th March 2019.  It aims to provide a platform for students to show their talents, play and enjoy each and every moments. Also provides healthy competition for the young students to express and exchange their ideas besides exhibiting their skills and talents. We take this privilege to cordially invite you for the Fest on the day. •     Technical Events - http://kcedhruva.in/tech/ •     Workshops -  http://kcedhruva.in/workshop/  •     Cultural Events -  http://kcedhruva.in/tech/   •     Championships - http://kcedhruva.in/champ/ •    Paper presentation - http://kcedhruva.in/paper_present/ •    DR.APJ Abdul Kalam Dhruva Innovator Award- http://kcedhruva.in/awards/ •    Fun Zone •    Entertainment   Zone •    Game Zone etc.,

VENUE

KARPAGAM COLLEGE OF ENGINEERING, MYLERIPALAYAM(PO), COIMBATORE, INDIA

Related News