வெளிவந்த முத்த காட்சி ரகசியம்!         தயாரிப்பாளரால் நடிகை மனஉளைச்சல்!         ரகசிய திருமணமா மீரா மிதுனுக்கு!!         கமலை கொள்ள திட்டமா!         லாஸ்லியாவிற்கு இன்ப அதிர்ச்சி!!        
Home     Coimbatore News      City news      Kajal Agarwal to Coimbatore

Kajal Agarwal to Coimbatore

   
Kajal Agarwal to Coimbatore

We invite you to the GRAND OPENING for our Luxury Launching Event of Yoga Mudhra @ Coimbatore on 1st Sept 2019. Project Villa Inauguration by Film Actress "KAJAL AGARWAL" 

Venue: Near SNS Arts & Science College, Coimbatore.

Timing: 10.30 - 11.30am

For more details : +91 9994422222

VENUE & CONTACT INFORMATION

Venue: Yoga MudhraLocation: Near SNS Arts & Science College

Phone: 9994422222

Yoga Muthra Invitation
 

Related News